Op bezoek bij Piet

Deze maal gingen we op bezoek bij Piet van Ee, op onze vraag “wie is Piet van Ee” was gezien zijn vele hobby’s en interesses niet makkelijk te omschrijven.
Ja natuurlijk Piet is Piet, maar zijn bezigheden zijn heel divers.


Ook aan hem de vraag “hoe ben je en wanneer in contact met vogels gekomen”.
Piet is geboren in Vinkeveen en is de middelste van een gezin met nog zes broers en zes zusters.
Thuis op de boerderij waren vele dieren zoals kalveren, melkgeiten, varkens, kippen, konijnen maar ook fazanten en patrijzen.
Er was sprake van diversiteit maar van de diverse soorten waren er geen grote aantallen.
Bij zijn trouwen in 1954 kreeg hij o.a. een kooi met daarin twee kanaries, wonende aan de Gildstraat in Utrecht was er op het achter plaatsje een zandbak met daarboven een hokje waarin na de kanaries enkele sierduifjes werden gehouden.
In het verre verleden kocht Piet een oude legermotor met zijspan bij de bekende motorsloperij Muts in Soest, nadat hij deze motor helemaal had opgeknapt kon er met het gezin op uit worden gegaan.


Op een bepaald moment wilde Piet met zijn motor wegrijden toen er een Duif bij de motor op hem stond te wachten.
Hij pakte deze Duif op en constateerde dat er een ring om een poot zat, bij een bevriende duivenliefhebber heeft hij de eigenaar van deze duif achterhaald.
Deze man was zo blij dat hij de Duif terug had dat hij tegen Piet zei, jij krijg van mij een span duiven, maar ja waar moesten die dan in worden ondergebracht.
Twee veiling kisten brachten in eerste instantie uitkomst, ruggelings tegen elkaar en het voorlopige verblijf was gereed.
Samen met een van zijn broers werd er een definitief hokje getimmerd en zo stond deze Duif aan het begin van door Piet te houden vogels.


Er werd verhuisd naar De Bilt, Troelstraweg 30 met daarbij een achtertuin van ± 20 meter diep.
En vanzelfsprekend werd er een volière gebouwd, in deze volière een koppel kanaries maar overwegend tropische vogels waarvan hij de kleur en of de vorm mooi vond, er kwam regelmatig een vogel bij en er werd er regelmatig een weg gedaan.
Piet genoot van deze gezelschapvolière en de daarin vliegende vogels.
Gekweekt werd er af en toe wel maar om te kweken en de vogels tentoon te stellen is er nooit van gekomen.
Nadat mevrouw van Ee moeilijker ter been werd gingen ze verhuizen naar een gelijkvloerse woning aan de Planetenbaan in Bilthoven, hier hadden ze best een aardig appartement maar beiden konden er niet echt wennen en ze misten de ruimte voor bloemen en vogels.


±13 jaar geleden verhuisde ze naar hun huidige seniorenwoning aan de Oude Brandenburgerweg waar ze zowel voor als achter een tuin hadden.
Een van de eerste dingen die gebouwd werd was de buitenvolière met in de schuur een binnenhok.
Het is een langgerekte volière geworden waarin de vogels prima kunnen uitvliegen.
Gekweekt wordt er in het binnenhok en ook hier is sprake van een gezelschapsvolière waar volop wordt van genoten.
Als Piet enige dagen weg zou zijn is dit voor vogels geen enkel probleem, een zelfgemaakte voerautomaat zorgt er dagelijks op een vast tijdstip voor dat er de benodigde hoeveelheid zaad wordt vrijgegeven.

Ook de watervoorziening is geheel geautomatiseerd, wij kregen de indruk dat Piet familie is van Willy Wortel, pompen wij onze fietsbanden nog met de hand op Piet heeft hier met behulp van een motor uit een oude koelkast en elektrische pomp voor gemaakt.
In zijn tuin heeft hij een “waterput” op 7 meter diepte geslagen waardoor hij altijd over voldoende en schoon water beschikt.

 


We schreven het in het begin, Piet heeft vele hobby’s want naast de vogels en het sleutelen tuiniert hij ook nog steeds volop en dit niet alleen thuis maar ook onderhoudt hij in Bosch en Duin nog steeds een hele grote tuin.
Aan zij enthousiaste verhalen hebben we gemerkt dat hij alles nog steeds met heel veel plezier doet.
Wij danken Piet en zijn vrouw voor de gastvrijheid en hopen hem toch nog eens een keer met een paar vogeltjes op de tentoonstelling te zullen zien.

 

 

Copyright Information | 2011 | www.vogelverenigingdebilt-bilthoven