Op bezoek bij Rogier Jacobse

 

Deze keer waren we op bezoek bij Rogier Jacobse, onze penningmeester en materiaal beheerder.
De standaard vraag die wij bij ons bezoek stellen is “hoe ben je met vogels in aanraking gekomen”.
Rogier was al zeer jong met het vogelvirus besmet, zijn grootvader had vogels en zijn vader, onze voorzitter Ton Jacobse heeft, figuurlijk gesproken al vogels vanaf zijn geboorte.
Rogier was veel in het vogelhok van zijn vader te vinden en heeft daar goed rond gekeken hoe de vogels verzorgd werden en hoe er werd voorbereid op de kweek en de tentoonstellingen.


Schoonmaken van het hok en het voeren van de vogels leerde hij dus spelenderwijs.
Op zijn 6e verjaardag kreeg hij zijn eerste eigen vogels, dit was een koppel Borders, Jip & Janneke genaamd.
Op de dag van zijn verjaardag zei zijn vader “ga maar eens op de kleine slaapkamer kijken” en ja hoor daar stond een kooi met daarin de eerder genoemde Borders en de tekst Jip & Janneke op de kooi.
Deze Borders kreeg hij van Ruth Beijen die toen al en nog steeds met Kuif-Vorm en Postuur kanaries aan het kweken was.
We hebben het over het jaar 1981, er werden in dit jaar wel jonge vogels gekweekt maar pas in 1982 werd er deel genomen aan de tentoonstelling, dit was de door onze toenmalige vereniging “Vogelleven” georganiseerde district tentoonstelling in het H.F.Witte Dorpshuis.
Het grote succes kwam in 1983, inmiddels overgestapt op de kweek van Glosters werd het jeugdkampioenschap behaald met een Gloster van 90 punten.
In dit jaar behaalde de Algemeen Kampioen 91+ punten, Rogier kwam al aardig in de buurt bij de “grote jongens”.


In de daarop volgende jaren, 1985, 1988, 1989 en 1990 behaalde Rogier het district Jeugdkampioenschap met zijn Glosters.
In 1989 behaalde hij ook nog het Nederlands Kampioenschap in Breda.
En in 1992 behaald hij met een stam grijze Zebravinken zilver op de Bondshow in Breda.
Er werd in de afgelopen jaren meegedaan aan verenigings tentoonstellingen, speciaalclub Zebravinken, District tentoonstellingen, bondshow en natuurlijk aan de show in Coesfeld.
Het ene jaar met een beter resultaat dan het andere jaar.
Het was inmiddels 1989 geworden, dit was het jaar waarin zijn vader Ton geveld werd door de Papagaaien ziekte.
Ton, die toen voornamelijk Parkieten kweekte  moest deze opruimen en begon toen met de kweek van tropen Zebravinken en Rijstvogels.
Voor Rogier was dit een begin van de kweek met Zebravinken, op dat moment kweekte hij dus en Zebravinken en Glosters.
Zowel tropen als kanaries in een ruimte kweken was geen succes, werd de verlichting ingeschakeld voor de tropen dan was dit voor de kanaries weer teveel en/of te vroeg.
Dus werd er in zijn geheel overgestapt op tropen.
Het was in 1999 dat Rogier zelfstandig ging wonen op de


Abt.Ludofweg, de zebravinken waar hij toen mee kweekte bleven in eerste instantie bij zijn ouders tot dat de broedkooien op zijn nieuwe adres gereed waren.
Het eerste jaar werd er niet slecht gekweekt ± 80 jonge vogels zagen het levenslicht.
In 2008 werd er verhuisd naar de Steenen Camer en daar kon in de schuur een binnenhok (vlucht en broedkooien) met een tweetal buitenvolières gerealiseerd worden.
In de jaren 2008, 2009 en 2010 werd er, zoals Rogier dit zegt, bedroevend slecht gekweekt.
Dan heb je een ruimte tot je beschikking zoals je die voorheen niet had en dan loopt de kweek van geen kanten.


Een van de activiteiten die in gang werden gezet was het vroegtijdig selecteren van de vogels, vogels met kleine nestjes (± 2 jongen) werden uiteindelijk weggedaan, vogels die nesten van meerdere jongen grootbrachten werden aangehouden.
Dit strenger selecteren leverde in 2011 zichtbaar resultaat op, ten tijde dat wij bij hem op bezoek waren vlogen er ± 60 jonge Zebravinken en ± 15 jonge Bischenow’s waaruit een keuze gemaakt kan worden voor het tentoonstellingsseizoen 2011.
Rogier kweekt in broedkooien met daaraan een half open nestkastje aan de buitenkant.
Als voeding verstrekt hij een goede Tropen zaadmengeling en compleet eivoer dat iets vettig is van zichzelf, hij maakt dit niet aan.

Bij de aanvang van dit Op bezoek bij… schreven we al dat Rogier zowel onze penningmeester als de beheerder van ons materiaal is.
De centjes van onze vereniging zijn bij hem in goede handen en hier is hij gedurende het gehele jaar van tijd tot tijd mee bezig.
Zo ook het in goede staat houden van ons materiaal, bij de voorbereiding, tijdens en na de tentoonstelling is hier de nodige tijd aan besteed.
Zodra de inschrijvingen bekend zijn maakt Ton Jacobse een indeling voor de tentoonstellingszaal en weet Rogier welke materialen hij klaar moet leggen die de woensdag voor de tentoonstelling worden opgehaald.
In samenwerking met zijn vader komt dit telkens weer op een perfecte wijze voor elkaar.
Na de tentoonstelling dient er meestal wel iets gerepareerd of geschilderd te worden, zodat alles weer in goede staat is voor de volgende tentoonstelling.

o kunnen we Rogier en Ton zo af en toe wel aantreffen op de zolder waar onze materialen zijn opgeslagen.


Naast “Vogelman” is Rogier ook een enthousiast  verenigingslid.

Rogier en Evelien bedankt voor de gastvrijheid, als dit verhaal in ons verenigingsblad staat is de tentoonstelling van 2011 alweer verleden tijd.
We hopen dat we hier met een goed gevoel op kunnen terug kijken.

 

 

Copyright Information | 2011 | www.vogelverenigingdebilt-bilthoven