Aanmelden bij de vogelvereniging

 

Vogelvereniging "De Bilt/Bilthoven" is opgericht 01 januari 1999, na een fusie tussen
v. v. Vogelleven uit Bilthoven en Vogellust uit De Bilt, en telde 70 leden van jong tot ouderen.
De vereniging is aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te Bergen op Zoom onder code B58.

Ieder lid van Vogelvereniging "De Bilt/Bilthoven" ontvangt maandelijks het bondsblad "Onze Vogels", met hierin informatie over allerlei soorten vogels en andere wetenswaardigheden.
Door de vogelvereniging wordt een eigen blad uitgegeven met daarin uitgebreid het verenigingsnieuws en alle te verwachten activiteiten. Het verenigingsblad verschijnt zes maal per jaar.

Op de maandelijkse contactavonden ( m.u.v. de zomermaanden), die worden gehouden in het gebouw "De Harmonie", jasmijnstraat 6 b te De Bilt, wordt aandacht besteed aan onze hobby. Dit gebeurt veelal door een spreker uit te nodigen die aan de hand een presentatie met dia’s of een film ons op de hoogte houdt van o.a. de nieuwe ontwikkelingen in de vogelwereld.

Eenmaal per jaar is er een grote tentoonstelling, vooraf gegaan door een keuring.
Deze tentoonstelling wordt meestal eind oktober begin november gehouden.

Wordt lid van Vogelvereniging "De Bilt/Bilthoven"

Mocht U geïnteresseerd zijn in Vogelvereniging "De Bilt/Bilthoven", breng dan vrijblijvend een bezoek aan één van onze contactavonden. Informeer voor de data op de agenda pagina

Als U zich als lid wil aanmelden, dan kan dat door invulling het formulier. deze kan je dowlouden van deze pagina, druk op aanmelden
De contributie bedraagt per jaar: € 40,00 voor volwassen,
                                               € 35,00 voor 65+
                                                € 29,00 voor jeugdleden tot 18 jaar,
                                                € 27,00 voor verenigingsleden ,
                                            

 

 

 

http://rjjwauben-company.nl  | 2023 | www.vogelverenigingdebilt-bilthoven.nl