Het begin van de vogelvereniging

"De Bilt-Bilthoven"

 

In het begin van 1956, wellicht al iets eerder, waren er enkele in De Bilt, die als vogelliefhebbers er behoefte aan hadden wat meer onderling contact te krijgen.
Dit heeft er toe geleid dat er op 26 april 1956 vijftien vogelliefhebbers bij elkaar kwamen in het ‘Hervormd Centrum’ in De Bilt om te trachten een vereniging op te richten.

Tijdens deze bijeenkomst kwam men tot het besluit een vereniging op te richten en aansluiting te zoeken bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De eerste opdracht was om de nieuwe vereniging van een naam te voorzien. Hierbij viel de keuze op ‘VOGELLEVEN’.

De eerste ledenbijeenkomst werd op 25 mei 1956 in ‘DE BONTE KOE’ gehouden, hier melden zich nog eens zeven leden aan, zodat de eerste opgaaf aan het bondsbureau 22 leden telde. ‘VOGELVERENIGING DE BILT-BILTHOVEN’ is ontstaan in 1999 door het samengaan van ‘VOGELLEVEN’ en ‘VOGELLUST’

Momenteel telt de vereniging 45 leden en vanaf 1977 is er contact met ‘VOGELFREUNDE COESFELD’.
Coesfeld is de Duitse stad waarmee de gemeente de Bilt sinds 1977 een jumelage heeft. Was het in 2007 dat wij uit De Bilt voor de 30e maal deelnamen aan de tentoonstelling in Coesfeld, in 2008 nemen de Coesfelders voor de 30e maal deel aan de tentoonstelling in De Bilt. Deze jumelage is per 2019 ontbonden

Over en weer zijn er en worden er volière dagen georganiseerd, we gaan dan bij elkaar in het hok kijken, gegevens uitwisselen en gezellig met elkaar napraten. Wilt u lid worden ga dan naar onze aanmeldingspagina

 

http://rjjwauben-company.nl  | 2023 | www.vogelverenigingdebilt-bilthoven.nl